TenderTracer maakt overheidsaanbestedingen beter inzichtelijk voor het mkb

De nieuwe online dienst TenderTracer is gelanceerd. TenderTracer biedt het mkb online en per mail laagdrempelig slimme toegang tot de stroom aan overheidsaanbestedingen die dagelijks worden gepubliceerd.

Voor veel mkb-ondernemingen is het lastig hun weg te vinden in de talloze nieuwe en lopende aanbestedingen. Daardoor missen ze veel kansen om mee te dingen naar interessante opdrachten van overheidsinstellingen. Alex Couperus is met zijn bedrijf Grippr initiatiefnemer van TenderTracer. “De meeste mkb-bedrijven hebben onvoldoende tijd en zin om uitvoerig naar aanbestedingen te speuren. Dat is jammer, want elke overheidsinstelling is verplicht om vanaf een drempelbedrag een aanbesteding uit te schrijven”, weet hij.

“In beginsel komt elke onderneming – klein of groot – in aanmerking mee te doen. Maar dan moet je wel weten of er wat bij zit”, vervolgt Couperus. “Deelnemen aan aanbestedingen wordt als erg ingewikkeld gezien, waardoor in de praktijk alleen grote ondernemingen investeren in een aanbesteding. TenderTracer helpt álle bedrijven hun weg te vinden in het oerwoud aan informatie om gericht te kunnen beslissen of een specifieke aanbesteding de tijd en moeite waard is.”

Op het persoonlijke online dashboard TenderTracer.nl kunnen gebruikers 24/7 zien wat er aan aanbestedingen is geplaatst. Bovendien krijgen zij drie keer per week bericht over de nieuwste, voor hen relevante aanbestedingen.

Kenmerken TenderTracer:

  • 24/7 online beschikbaar
  • Uitgebreid zoeken mogelijk op basis van diverse criteria
  • Specifiek zoeken op basis van een voor iedere abonnee op basis van AI op maat gemaakte selectie
  • Geselecteerde aanbestedingen apart voor je neergezet
  • 3 keer per week overzicht van de recente selecties per e-mail
  • Concurrentieanalyse, wat hebben je concurrenten gewonnen?

“Indien gewenst, brengen wij het bedrijf in contact met adviseurs die kunnen helpen met het indienen van een aanbesteding”, zegt Couperus. “Maar dat is pure service; wij hebben daar geen zakelijk belang bij. Het gaat ons erom de gebruiker de tools te geven om zich te informeren. Wij gaan TenderTracer verder uitrollen in Europa. Want dit probleem speelt in alle landen.”

Selectiecriteria

De selectiecriteria die de gebruiker moet ingeven, zijn gebaseerd op de zogeheten CPV-codes (Common Procurement Vocabulary). CPV is een gemeenschappelijke woordenlijst van de EU, waarmee codes worden toegekend aan alle mogelijke soorten overheidsopdrachten voor diensten, leveringen en werken. Aanbestedende diensten moeten bij Europese aanbestedingen dit classificatiesysteem toepassen.

Bedrijven kunnen TenderTracer twee weken lang gratis uitproberen. Het abonnement kost daarna € 24,50 per maand. De dienst is maandelijks opzegbaar. Kijk op de website van TenderTracer voor meer informatie en voor het afsluiten van een proefabonnement.

Video afspelen

Klaar om mee te doen aan
overheidsopdrachten?

> Opgezet in 5 minuten

> Nieuwe business opportunities

> Maandelijks opzegbaar